NÁVOD K ÚDRŽBĚ A OŠETŘOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH VÝROBKŮ


Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje svými specifickými vlastnostmi. Každý kus dřeva je originál s různou texturou. Drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady nejsou závadou, ale dokladem přírodního charakteru dřeva.


Aby Vám naše výrobky dlouho vydržely, sloužily a dělaly stále stejnou radost, je pro ně třeba vytvořit vhodné podmínky.


Výrobky ze dřeva jsou určeny do teplotně a vlhkostně stabilního prostředí. Nemělo by tudíž docházet k častým a velkým výkyvům teploty a vlhkosti.


Stabilním prostředím je rozuměna vlhkost v rozmezí 40-65 % a teplota mezi 18-24 °C.

Dbejte toho, aby dřevěné výrobky nebyly dlouhodobě vystaveny jiným podmínkám, než výše uvedeným. Při velmi nízké vlhkosti (hlavně v zímních měsících při topení a nedostatečném větrání) může docházet k tvorbě prasklin, spár mezi lamelami dřeva, vzniku štěrbin ve spojích. Naopak při vysoké vlhkosti k bobtnání a borcení dřeva. I když poté opět nastolíte ideální podmínky, poškození dřevěných výrobků již může být trvalé a nevratné.Čistění dřevěných výrobků ošetřených lakem, olejem, voskem - k otření prachu postačí suchá prachovka. Na drobné zněčistění použijte mírně navlhčený bavlněný hadřík nepouštějící vlákna. Při silnějším zněčistění lze použít běžně používaný naředěný saponát (Jar). Znečistěné plochy ošetřujte jemně, netlačte a následně očistětě hadříkem s čistou vodou. Poté vždy dokonale sestřete hadříkem do sucha.

Lze použít různé přípravky přímo určené k údržbě a čistění dřevěného nábytku (vosky, politury).

Nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla (benzin, aceton atd.), abrazivní prostředky (houbičky s drsným povrchem, mycí písky, brusné houby) či jakékoliv ostré předměty.


optimalizace PageRank.cz