Technické informace pro obložkové zárubně

 

Rozměry stavebních otvorů:

 

Rozměry stavebních otvorů

 

A – výška čistého otvoru (od dokončené podlahy) - 203 cm

B – tloušťka stěny – musí být stejná ve všech místech stavebního otvoru

C – šířka otvoru – musí být vždy o 10 cm větší, než je požadovaná šířka dveří

 

Světlost dveří Šířka otvoru
60 cm 70 cm
70 cm 80 cm
80 cm 90 cm
90 cm 100 cm
125 cm 135 cm

 

Přechod dvou podlah:


Přechodová lištaPráh

Pokud se budou mezi zárubní potkávat dva různé druhy podlah, musíte již při jejich pokládce myslet na to, zda budete chtít obložkové zárubně s prahem nebo přechodovou lištou.

 

Na obrázku č.1 je znázorněno napojení podlah pro případ, že se rozhodnete pro práh – dvě různé podlahy se napojují na středu zdi (špalety). Při montáži obložkových zárubní jsou překryty prahem. (Výhody prahu – lepší izolační vlastnosti – pod dveřmi netáhne)

 

Obrázek č.2 znázorňuje napojení podlah pro případ, že se rozhodnete pro přechodovou lištu – dvě různé podlahy se napojují 2 cm od hrany špalety v místnosti, kam se budou dveře otevírat – na obrázku znázorněno tmavou podlahou. Nápoj podlah je tak pode dveřmi. (Výhody přech.lišty – bezbariérové řešení)

 

Montáž a připravenost stavby:

  • zaměření stavebních otvorů je možné, až když jsou hotové omítky, obklady a položená podlaha.

  • montáž se provádí do hotových stěn, po dokončení omítek a malby.

  • před montáží musí být dokončené podlahy. Sokl, lišty k plovoucím podlahám atd. musí být v místě zárubně vynechány - alespoň 10 cm od stavebního otvoru. Dokončují se po montáži zárubně přesně k obložce.

  • pro montáž musí být stavba vyschlá – zdi, podlahy. Teplota stavby nesmí klesnout pod 10 °C.

optimalizace PageRank.cz